Druhá fáza výskumno –publikačného projektu Slovník divadelných kritikov a publicistov

Radi by sme Vás touto cestou informovali o sprístupnení druhej fázy projektu výskumno –publikačného projektu Slovník divadelných kritikov a publicistov, ktorý podáva odbornej i širokej verejnosti syntetické informácie o osobnostiach spätých s divadelnou kritikou a publicistikou na Slovensku. Slovník si kladie za cieľ obsiahnuť prostredníctvom menných encyklopedických hesiel komplexný chronologický vývoj slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky, a to naprieč druhovým spektrom nášho divadelného umenia.

Druhá fáza projektu prináša spolu vyše sto nových encyklopedických profilov  autorov  slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky. Vďaka širokému záberu by sa mal slovník stať užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí pracujú s divadelnými recenziami a kritikami ako s dôležitým primárnym zdrojom informácií vo vedeckom bádaní.

Slovník divadelných kritikov nájdete na stránke: https://kritici.theatre.sk/

 

A
A
A
.