Konferencia DIVADLO AKO ZRKADLO – VÝCHODISKÁ, PODOBY A PERSPEKTÍVY

Divadlo

26. – 27. Novembra 2022, Divadlo Viola Prešov

Srdečne Vás pozývame na 4. ročník konferencie venovanej téme Divadlo ako zrkadlo, ktorá je z hľadiska výchovy mladého diváka a budúcnosti divadla i jeho postavenia v súčasnej, médiami ovládanej spoločnosti, nadmieru aktuálna, dôležitá a primárna, so širokou perspektívou rozvíjania a prehlbovania. Ideovým východiskom je hľadanie prepojení medzi umeleckým svetom a aktuálnym mentálnym nastavením a pocitovou skúsenosťou detí a mladých ľudí.

V popredí záujmu je prepojenie na problémové témy rezonujúce v školskom prostredí: psychická labilita detí, strata radosti zo vzdelávania a neprítomnosť zážitku z kolektívnej tvorby, problematická inklúzia, elitárstvo škôl pre talentované deti, vzrastajúca delikvencia mládeže. Pozornosť bude sústredená na možnosti lektorskej činnosti v divadlách, keďže ide často o nadviazanie prvej komunikácie s divákom.

Program tu:

Kontakt: www.violapresov.sk

A
A
A
.