Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts

Na začiatku júla sprístupňujeme výsledok výskumného projektu Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts. Nový dvojjazyčný on-line katalóg (v slovenčine a angličtine) ponúka profily a prehľad tvorbou vybraných osobností z oblastí réžie, choreografie a tanečnej tvorby, ktoré sa v súčasnosti aktívne podieľajú na formovaní poetiky aj estetiky slovenského divadla.

Projekt vznikol fúziou a rozšírením dvoch starších výstupov Centra výskumu a vzdelávania v divadle a jeho základným cieľom je vytvoriť súhrnný prehľad, ktorý poukáže na originalitu, špecifiká a šírku poetík tvorkýň a tvorcov v slovenskom divadle. Katalóg okrem toho umožňuje získať niektoré základné informácie o etablovaných tvorkyniach a tvorcoch v slovenskom divadle, spoznať ich inklinácie k určitým témam, obdobiam, žánrovým aj štýlovým preferenciám a oboznámiť sa s dominujúcimi trendmi a mnoho ďalšieho.

Dve samotné sekcie choreografia a réžia ponúkajú dovedna päťdesiat profilov našich tvorkýň a tvorcov, ktoré dopĺňa široký audiovizuálny materiál (fotografie, trailery inscenácií). Medzi vybranými osobnosťami réžie sa spolu s inými nachádzajú Marián Amsler, Sláva Daubnerová, Iveta Ditte Jurčová, Dodo Gombár, Júlia Rázusová. V časti venovanej súčasnému tancu nájdete profily Debris Company, Sone Ferienčíkovej, Lucie Holinovej, Andreja Petroviča, no i ďalších. 

Webová stránka Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts (performingarts.theatre.sk) má potenciál sa rozširovať a stať sa malou, vždy a všade ľahko dostupnou encyklopédiou osobností súčasného divadla. Umožní čitateľom získať základné informácie o vybraných osobnostiach a ich tvorbe; uľahčí orientáciu vo svete divadla; na rôznorodej vzorke vytvorí obraz o súčasnom divadle na Slovensku; bude prezentovať umeleckú prácu tvorkýň a tvorcov v zahraničí a bude slúžiť odborníkom aj širokej verejnosti.

Slovenské scénické umenie

 

 

performingarts.theatre.sk

A
A
A
.