Ľudmila Podobová-Brozmanová

8. december 1912 – 25. október 2002

Životné jubileum Ľudmily Brozmanovej-Podobovej, veľkej osobnosti slovenského divadla a kostýmu, ktorého by sa dožila v roku 2012, nebolo jediným dôvodom na oslavu. Aj slovenské profesionálne divadlo si pripomenulo storočnicu samostatného umeleckého druhu scénografie – divadelného kostýmu. Komornou výstavou zo zachovaných návrhov sme pripomenuli jej neprehliadnuteľný prínos pre vývin slovenského divadelného kostýmu.

Dokumentačno-historická výstava bola zostavená z fotografií a návrhov zo súkromného archívu Hany Cigánovej a z archívnych fondov Divadelného ústavu v Bratislave.

Mladá milovníčka ochotníckeho divadla, ktorá ho ako dieťa aj aktívne hrávala, a obdivovateľka folklóru, po ukončení základnej školy v rodnom Brezne rozhodla sa pre povolanie učiteľky. V roku 1928 začala v Prešove navštevovať Československý štátny koedukačný ústav učiteľský a štúdium ukončila v roku 1932 v Leviciach. Povolanie učiteľky začala vykonávať na ďalekej a vtedy zaostalej Podkarpatskej Rusi. Učiteľské pôsobiská striedala. Vyučovala v rôznych zapadnutých kútoch tohto kraja – v Hodči, Zborove, na východnom Slovensku vo Veľkých Kapušanoch a v rôznych ďalších dedinkách. Podkarpatská Rus i kraj východného Slovenska boli miestom prelínania viacerých národných kultúr i etnických celkov. Mala možnosť vidieť i poznať náboženské obrady, ľudové odevy a zvyky rôznych národností – židovskej, rómskej, rusínskej ukrajinskej, slovenskej. Výtvarná pestrosť, hudobná a farebná bohatosť bola pre obdivovateľku folklóru duchovným osviežením počas neľahkého povolania mladej učiteľky, ako aj skvelou inšpiráciou pre budúcu profesiu kostýmovej výtvarníčky. Brázdila rôzne kúty Slovenska a pre SNM zbierala výšivky i ľudové kroje.

Správca Slovenského národného múza v Martine Geryk požiadal mladú spolupracovníčku aktívne sa zúčastniť na inštalácii jednej z najvýznamnejších expozícií ľudového odevu v nových priestoroch múzea a netušil, že spúšťa dlhotrvajúci proces. Úspech expozície a jej tvorivý prínos v podobe zbierok regionálnych artefaktov, nadviazané priateľstvá s Jozefom Cincíkom, Zorou Jesenskou, Ivanom Barčom, Jánom Kostrom a najmä s Martinom Benkom a Mudrochom vyprovokovali výstavu slovenských výšiviek vaplikovaných do moderného odevu. Návrhy tejto kolekcie potom s Benkom nakreslili a Matica slovenská, ktorá sa na tejto akcii podieľala, dala podľa nich kostýmy zhotoviť žiačkam novozaložených škôl. Zrealizované modely s Jánom Mudrochom nainštalovali a v Bratislave 16. júna 1940 vystavili.

Tým príbeh nekončí. Výstava v Umeleckej besede sa jej stala osudná. Jedným z návštevníkov bol aj šéf činohry SND Janko Borodáč. Ten spoluautorke ponúkol angažmán kostýmovej výtvarníčky v ND.

 

SLÁDEČEK, Ján. Kostýmová výtvarníčka Ľudmila Brozmanová-Podobová. In Slovenské divadlo, 2003, roč. 51, č. 1-2, s. 58.

 

Kurátorka Hana Cigánová 

Grafické riešenie Viera Burešová 

Divadelný ústav Bratislava © 2013

 

A
A
A
.