Navždy nás opustila operná speváčka, Marta Nitranová

marta nitranova nekrolog* 26. 5. 1942 Bratislava 

† 19. 5. 2021 Badajoz, Španielsko

Marta Nitranová bola dramaticky cítiacou speváčkou s bohatým nosným hlasom a širokou výrazovou škálou, vedela vo svojich kreáciách skĺbiť spevácky výraz s hereckým prejavom a podať silný expresívny výkon.  Štúdium spevu absolvovala na Konzervatóriu v Bratislave u prof. Magdy Móryovej, v rokoch 1972 - 1973 bola na študijnom pobyte v Miláne a Trevise v Taliansku. V roku 1968 sa zúčastnila Medzinárodnej speváckej súťaže v Sofii v Bulharsku. Na medzinárodnej speváckej súťaži v brazílskom Rio de Janeiro (1969) obsadila tretie miesto a vystúpila aj na koncerte laureátov v Sao Paulo. Ako sólistka opery Slovenského národného divadla v Bratislave pôsobila v rokoch 1966 – 1996. 

Spočiatku sa uplatňovala v štýlovo rozmanitých dielach a postavách: Nancy (Albert Herring, 1966), Dvorná dáma (Macbeth, 1968), Giorgetty (Plášť, 1968). Neskôr sa jej hrdinky vyznačovali intenzívnou jednotou hereckého a citového prejavu Xerxes (Xerxes, 1969), Fenena (Nabucco, 1966), Marina Mníšková (Boris Godunov, 1977). Počnúc Varvarou (Kaťa Kabanová, 1978) boli jej operné hrdinky zrelé, väčšinou citovo rozorvané alebo rozporuplné ženy. K najvýraznejším herecko-speváckym kreáciám 80. rokov patrili Estella (Obliehanie Bystrice, 1983), Santuzza (Sedliacka česť, 1984), no predovšetkým Katarína (Katarína Izmajlovová, 1984). Postavu Katreny v Suchoňovej Krútňave spievala okrem Bratislavy aj v mníchovskej premiére v Theater am Gärtnerplatz v roku 1979, kde bola v sezónach 1979-1981 stálou hostkou.

Marta Nitranová nás navždy opustila v stredu 19. mája 2021 v španielskom Badajoze.

Česť jej pamiatke!

A
A
A
.