Kniha mesiaca August – Blaho Uhlár a DISK: Hry

Blaho Uhlár a DISK: Hry Ochotníci (1987)
 A čo!? (1988)
 TANAP (1989)
 PAT (1990)
 AD LIBITUM (1991)
 Bieda (1992)
 Výhľad (2007)
 Plazenie (2007)
 Nádych (2008)
 POLYLÓG (2010)
 SOLITUDO (2012)
 Opulentná sviňa (2013)
 Stabilizácia (2014)

 

Kniha obsahuje trinásť dramatických textov, ktoré vzišli z viac ako tridsaťročnej spolupráce najvýznamnejšej osobnosti slovenského nezávislého divadla, režiséra Blaha Uhlára, a členov ochotníckeho súboru DISK z Trnavy-Kopánky. Texty hier sú doplnené osobnými vyznaniami režiséra aj niektorých členov súboru.

Kniha prináša aj dve teoretické štúdie: Vladimír Štefko sa v Uhlár ante portas zaoberá hrami, ktoré boli uvedené do roku 1992, Martina Ulmanová v DISK: Tok času rozoberá hry po roku 2007. Vtedy sa režisér vrátil k spolupráci so súborom po období, v ktorom venoval všetky sily vlastnému divadlu Stoka. Iba niektoré z textov nášho výberu boli uverejnené časopisecky; knižne vychádzajú všetky texty po prvý raz s fotografickou prílohou.

Publikáciu si môžete objednať TU. Cena knihy je 7,00 eur v akcii

A
A
A