Kniha mesiaca – Soňa Šimková: Divadlo prekračuje hranice

Soňa Šimková:
Divadlo prekračuje hranice               
/Chéreau – Mnouchkine – Wilson/
v IC Prospero za 23,00 €

Kniha je zúročením dlhoročného bádateľského záujmu poprednej slovenskej teatrologičky, vysokoškolskej profesorky Sone Šimkovej o súčasnú francúzsku drámu a divadlo. Na príkladoch troch významných režisérskych osobností sa usiluje ukázať premeny a rozličné vývojové tendencie modernej divadelnej réžie. Sleduje vývoj vzťahov režisérov k dramatickému textu, vzrastajúci vplyv telesnosti a význam obradnej divadelnosti, ale aj ovplyvňovanie divadelného sveta poznatkami a skúsenosťami z iných kultúr aj iných umeleckých médií. Soňa Šimková sa vo svojej knihe pohybuje na hranici medzi recenzentkou-kritičkou, ktorá mnohé z opisovaných inscenácií osobne videla, a teatrologičkou-historičkou, ktorá sa usiluje svoj osobne zaujatý výklad dopĺňať všeobecnejšími informáciami dôležitými pre pochopenie francúzskeho divadelného kontextu.

Srdečne vás pozývame na slávnostnú prezentáciu publikácie Divadelného ústavu Soňa Šimková: Divadlo prekračuje hranice /Patrice Chéreau, Ariane Mnouchkine, Robert Wilson/Prezentácia sa uskutoční v stredu 20. novembra 2019 o 17.00 hod. vo Francúzskom inštitúte na Sedlárskej ulici č. 7.

A
A
A