Medzinárodná letná škola Divadla Archa

Letná škola je určená študentom umeleckých škôl a mladým profesionálom, ktorí sa zaoberajú dokumentárnym divadlom a divadlom v sociálnom kontexte. Škola má obmedzený počet účastníkov a výučba sa uskutočňuje v anglickom jazyku. Školné je 600 eur, vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o zľavu zo školného.

Medzinárodná letná škola sa uskutoční od 23. augusta do 6. septembra 2019.

Prihlásiť sa môžete do 30. apríla 2019.

Viac informácií nájdete na https://www.divadloarcha.cz/en/education.html

A
A
A