Novinky

Noc múzeí a galérií v Divadelnom ústave

16.05.2019

Pozvánka na Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Divadelného ústavu

13.05.2019

Festival Nová dráma/New Drama 2019 pozná svojich víťazov

13.05.2019

Súťaž DRÁMA 2018 pozná mená finalistov!

25.04.2019

A
A
A