Novinky

Noc divadiel má okrúhle výročie

06.11.2019

Kniha mesiaca – Soňa Šimková: Divadlo prekračuje hranice

04.11.2019

Kniha týždňa – VÝKRIK/VOĽBA

04.11.2019

Medziodborový seminár o divadle a filme KADU

30.10.2019

A
A
A