Aktuálne číslo

Aprílové vydanie časopisu kød – konkrétne o divadle je „NU“  

Po multimedialite a intermedialite prichádza transmedialita. Prvky istého umenia vstupujú do iného umenia a tak vzniká niečo na pomedzí. Divadelný zážitok je prehĺbený o nové dimenzie. V extrémnej forme hovoríme o dielach, ktoré prestupujú racionalitu aj emocionalitu a dotýkajú sa čohosi efemérneho, čo je ľahšie uchopiť matematicky a graficky, ako bežným jazykom... Keď ostaneme viac pri zemi, ide o jednoduché, no originálne použitie autentických fotografií a zvukových záznamov v dramatických textoch. O situáciu, keď sa súčasný tanec stáva výslednicou filozofie, hudobného a video experimentu aj politiky. Možno sa nakoniec všetko pomieša natoľko, že miesto štyroch divadelných posolstiev postačí len jediné.

Viac informácií nájdete TU

 

Výzva na predkladanie edičných návrhov

Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie publikácií v kategóriách:
1. Pôvodná teatrologická publikácia – edície Slovenské divadlo, Osobnosti, Teória v pohybe
2. Prekladová teatrologická publikácia – edície Svetové divadlo, Svetová dráma – antológie, Nová dráma/New Drama, Vreckovky

Návrhy posielajte najneskôr do 30. apríla 2019

Oprávnení žiadatelia: absolventi VŠ umeleckých smerov, humanitných odborov (VŠMU, Bratislava, AU, Banská Bystrica, Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UCM v Trnave, Filozofická fakulta TU, Filozofická fakulta UKF, Filozofická fakulta PU a podobne).

Viac informácií nájdete TU

 

Jubilejný 15. ročník divadelného festivalu Nová dráma/New Drama v znamení environmentalistiky a ekológie

Na celoslovenskom divadelnom festivale sa predstaví a o ceny zabojuje 10 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Festival Nová dráma/New Drama 2019 sa bude konať v dňoch 4. – 9. mája 2019 v bratislavských divadlách. Leitmotívom festivalu je vzťah divadla a drámy k ekológií a environmentalistike.

Hlavný program aj tento rok doplnia prezentácie nových kníh Divadelného ústavu týkajúce sa gréckej a rumunskej drámy, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2018 – Trojboj, ale i medzinárodná konferencia zameraná na ekologické a environmentálne problémy v divadle, či predstavenie nového projektu Divadelného ústavu GREEN DRAMA. Patrónkou bude rumunská režisérka a dramatička Gianina Cărbunariu, ktorá povedie masterclass. Sekcia Focus 2019 bude zameraná na grécke divadlo a drámu.

Viac informácií nájdete TU

 

Kotlár vs. Amsler, 1.0

Výstava fotografií laureáta ocenenia Grand prix Bienále divadelnej fotografie 2018, Ľuboša Kotlára, mapuje jeho niekoľkoročnú spoluprácu s divadelným režisérom Mariánom Amslerom. Cieľom kurátorskej selekcie je čiastočne nabúrať zaužívaný stereotyp, v ktorom hrá divadelná fotografia úlohu faktografického zaznamenávania divadelných inscenácií. Kotlár a Amsler pravidelne spolupracujú od roku 2015, kooperujúc spoločne ako na propagačných vizuáloch k jednotlivým inscenáciám, tak na výtvarnom vklade do inscenácií samotných, až po následné zaznamenávanie diania na javisku. Autor v rámci výstavy prezentuje najmä diela, ktoré zostali ležať v osobných archívoch , či už sa jedná o skice, nepoužité varianty vizuálov, pôvodné verzie neskôr dotvorených záberov pre potreby inscenácie, fotografie z inscenácií, ktoré síce nenesú požadovanú informačnú hodnotu, ale vytrhnuté z kontextu, v ktorom vznikli, prezentujú vizuálne silné obrazy vytvárajúce vlastný naratív.

Vernisáž výstavy Kotlár vs. Amsler, 1.0  sa uskutoční 2. mája 2019 o 17.00 hod v priestoroch foyer Činohry novej budovy SND.

 

 

Medzinárodná letná škola Divadla Archa

Letná škola je určená študentom umeleckých škôl a mladým profesionálom, ktorí sa zaoberajú dokumentárnym divadlom a divadlom v sociálnom kontexte. Škola má obmedzený počet účastníkov a výučba sa uskutočňuje v anglickom jazyku. Školné je 600 eur, vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o zľavu zo školného.

Medzinárodná letná škola sa uskutoční od 23. augusta do 6. septembra 2019.

Prihlásiť sa môžete do 30. apríla 2019.

Viac informácií nájdete TU 

 

Bábkové divadlo na Rázcestí sa stalo súčasťou medzinárodného projektu Európska fuggerovská cesta! Po prvýkrát poputujú slovenské bábky do nemeckého múzea!

V roku 2019 sa Banská Bystrica stala súčasťou medzinárodného projektu Európska fuggerovská cesta. Ide o unikátnu spoluprácu medzi Slovenskom, Rakúskom, Nemeckom a Talianskom na základe historického prepojenia v oblasti ťažby medenej rudy. Vzniknutý projekt by sa však nemal zameriavať výhradne na históriu spojenú s týmto vzácnym kovom. Pre Banskú Bystricu a inštitúcie pôsobiace na území mesta tak vznikla možnosť pre bilaterálne spolupráce v oblasti cestovného ruchu, školstva, kultúry a pod.

Bábkové divadlo na Rázcestí bolo v marci 2019 oslovené nemeckým Múzeom bábkového divadla „die Kiste“, sídliacim v Augsburgu. Ide o mimoriadnu spoluprácu, ktorá sa v BDNR realizuje po prvýkrát a to práve vďaka iniciatíve nemeckého partnera. BDNR na výstavu zapožičiava bábky a rekvizity z troch inscenácií divadla z rôznych vývojových etáp:

  1. Július Zeyer: Radúz a Mahuliena, premiéra: 10. január 1986, réžia: Karel Brožek. Klasická dráma málokedy spracovávaná v bábkovom divadle, inscenácia, v ktorej dominovali javajky v nadľudskej veľkosti. Výprava: Hana Cigánová;
  2. Dušan Dušek: Pištáčik, premiéra: 1. apríl 1988, réžia: Marián Pecko. Inscenácia, ktorá odštartovala etapu novej línie tvorby BDNR. Výprava: Jana Pogorielová-Dušová;
  3. Emília Hoffmanová: Tatranky, premiéra: 8. január 2012, réžia: Marián Pecko. Divadelný príbeh malého Samka, ktorý putoval po Slovensku. Bábky: Eva Farkašová.

Výstava bude inštalovaná v múzeu die Kiste v Augsburgu od 1. mája do 3. novembra 2019.

A
A
A