Bábkové divadlo na Rázcestí sa stalo súčasťou medzinárodného projektu Európska fuggerovská cesta!

V roku 2019 sa Banská Bystrica stala súčasťou medzinárodného projektu Európska fuggerovská cesta. Ide o unikátnu spoluprácu medzi Slovenskom, Rakúskom, Nemeckom a Talianskom na základe historického prepojenia v oblasti ťažby medenej rudy. Vzniknutý projekt by sa však nemal zameriavať výhradne na históriu spojenú s týmto vzácnym kovom. Pre Banskú Bystricu a inštitúcie pôsobiace na území mesta tak vznikla možnosť pre bilaterálne spolupráce v oblasti cestovného ruchu, školstva, kultúry a pod.

Bábkové divadlo na Rázcestí bolo v marci 2019 oslovené nemeckým Múzeom bábkového divadla „die Kiste“, sídliacim v Augsburgu. Ide o mimoriadnu spoluprácu, ktorá sa v BDNR realizuje po prvýkrát a to práve vďaka iniciatíve nemeckého partnera. BDNR na výstavu zapožičiava bábky a rekvizity z troch inscenácií divadla z rôznych vývojových etáp:

  1. Július Zeyer: Radúz a Mahuliena, premiéra: 10. január 1986, réžia: Karel Brožek. Klasická dráma málokedy spracovávaná v bábkovom divadle, inscenácia, v ktorej dominovali javajky v nadľudskej veľkosti. Výprava: Hana Cigánová;
  2. Dušan Dušek: Pištáčik, premiéra: 1. apríl 1988, réžia: Marián Pecko. Inscenácia, ktorá odštartovala etapu novej línie tvorby BDNR. Výprava: Jana Pogorielová-Dušová;
  3. Emília Hoffmanová: Tatranky, premiéra: 8. január 2012, réžia: Marián Pecko. Divadelný príbeh malého Samka, ktorý putoval po Slovensku. Bábky: Eva Farkašová.

Výstava bude inštalovaná v múzeu die Kiste v Augsburgu od 1. mája do 3. novembra 2019.

A
A
A