Aktuálne číslo

Marcové vydanie časopisu kød – konkrétne o divadle je o pravidlách

Obdobie digitálnej anarchie je za nami, pravidlá užívania duševného vlastníctva (ako aj archívne čísla nášho časopisu) prešli z materiálneho sveta tlačovín, rádiového a televízneho vysielania a verejného uvádzania aj na internet. Paralelne prebieha nekonečná debata o tom, kto je vlastne autor diela, čo presne dielo znamená a ako by malo byť chránené. V divadle je tento vzťah nejasný, autor nikdy nie je sám. Stačí sa pozrieť na Štvorec z Činohry SND. Predloha patrí severskému filmárovi, inscenačná poetika slovenskému režisérovi. Komu patria videá, na ktorých vidieť hercov stvárňujúcich postavy na plátne aj na javisku? A komu patria postavy? Kto je tu autor?! Na Slovensku tvorcov chráni spoločnosť LITA a vyzerá to tak, že napriek svojim inštitucionálnym obmedzeniam neplánuje skamenieť. Možno čoskoro vyrastie na inštitúciu, ktorá už nebude len chrániť, ale aj ponúkať. Prefíkane, no kvalitne, tak, ako to robí český Aura-Pont.

Viac informácií nájdete tu

 

Výzva na predkladanie edičných návrhov

Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie publikácií v kategóriách:
1. Pôvodná teatrologická publikácia – edície Slovenské divadlo, Osobnosti, Teória v pohybe
2. Prekladová teatrologická publikácia – edície Svetové divadlo, Svetová dráma – antológie, Nová dráma/New Drama, Vreckovky

Návrhy posielajte najneskôr do 30. apríla 2019

Oprávnení žiadatelia: absolventi VŠ umeleckých smerov, humanitných odborov (VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UCM v Trnave, Filozofická fakulta TU, Filozofická fakulta UKF, Filozofická fakulta PU a podobne).

Viac informácií nájdete tu

 

SETKÁNÍ/ENCOUNTER – medzinárodný festival divadelných škôl

Festival sa každoročne koná na brnenských divadelných scénach (konkrétne na scénach Centra experimentálneho divadla – Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo a na scénach JAMU – Divadlo na Orlí a Studio Marta). Už 29 rokov ho usporadúvajú študenti Divadelnej fakulty Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Tvárou tohto ročníka je známy herec, mím a zároveň absolvent Janáčkovej akadémie, Boleslav Polívka.

Lotyšsko, Rusko, Filipíny – to je len zlomok z toho, čo môžete zažiť 2. – 6. apríla 2019. Na festivale sa predstavia umelci z 11 krajín sveta. Ako každý rok, ani tento na festivale nemôžu chýbať zástupcovia slovenských škôl. Z bratislavskej VŠMU pricestujú študenti nielen ako herci so svojou inscenáciou, ale aj ako redaktori z Katedry divadelných štúdií na výpomoc do festivalovej redakcie. Okrem hlavného programu je pre divákov pripravený aj pestrý off-program: predstavenia študentov JAMU, diskusie a workshopy. Jedným z nich je veľká novinka – päťdňový workshop pod vedením maďarského režiséra Attilu Antala. Účastníkmi tohto workshopu budú aj vybraní študenti z VŠMU a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Ďalšou festivalovou akciou budú napríklad koncerty brnenskej kapely Acute Dose a sólo vystúpenie slovenskej speváčky Katarzie hneď 2. apríla, v prvý deň festivalu, na Open Air Stage priamo v centre mesta, na Moravskom námestí.
 

Viac informácií nájdete tu

 

Divadelná Nitra po rokoch sprístupňuje svoje archívy verejnosti online

Divadelná Nitra ponúka študentom, ale aj pedagógom Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Akadémie umení v Banskej Bystrici, odborov estetiky a kulturológie rôznych univerzít na Slovensku, študentom a pedagógom stredných odborných škôl a konzervatórií, divadelným kritikom, teoretikom a historikom aj divadelným umelcom zdroj informácií, podklad pre vyučovací proces, pre výskum a rozvoj umeleckej reflexie, ale aj inšpiráciu pre novú tvorbu v oblasti scénického umenia. Časť archívu týkajúca sa hlavného programu festivalu je sprístupnená on-line (katalógy festivalu, súpisy inscenácií, materiály o tvorcoch, fotografie z inscenácií), časť je z dôvodov dodržiavania autorských práv určená iba na študijné účely, a to na vyžiadanie na základe vyplneného formulára návštevníka archívu (videonahrávky, texty inscenácií).
Takmer 300 textov hier, vyše 5 tisíc fotografií a asi 250 videozáznamov inscenácií odohratých v rokoch 1992 – 2018 počas festivalu je dostupných prostredníctvom projektu Otvorené archívy a novej webovej stránky www.dnarchivy.sk

Otvorené archívy nájdete tu

 

Movement Directing Lab

26. – 31. august 2019 – Berlín, Nemecko
Pohybová dielňa v blízkosti jazera Großer Müggelsee
Medzinárodný program sa zameriava na performerov a tanečných profesionálov z celého sveta. Workshop je otvorený pre hercov a tanečníkov, ktorí majú záujem rozšíriť a diverzifikovať svoju odbornú slovnú zásobu, inštruktorov, ktorí pracujú s hercami, pre všetkých profesionálov, ktorí majú záujem o zlepšenie svojho chápania praktických a teoretických aspektov pohybu v súčasnej performancii. Kurz ponúka aj špeciálne odborné vyučovanie pre hercov a režisérov (medzinárodne známa Metóda Ostrenko Brothers).

Viac informácií nájdete na stránke Movement Directing Lab

A
A
A