Zita Furková

V roku 1962 ukončila štúdium herectva na VŠMU. Začínala v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, krátko pôsobila v Krajskom divadle v Trnave a v Krajovom divadle v Nitre a v roku 1966 sa vrátila do Bratislavy – najprv ako členka Divadla poézie a Činoherného súboru Divadelného štúdia (známeho predovšetkým ako Divadlo na Korze), od roku 1971 činohry Novej scény. Po roku 1989 patrila ako významná predstaviteľka hereckej generácie z Korza k iniciátorom vzniku samostatného divadla nadväzujúceho na tradíciu pôvodného Divadla na Korze. Po vzniku Divadla Astorka Korzo´90 v roku 1990 bola v  prvej sezóne (1990/1991) aj jeho umeleckou šéfkou. Vďaka jej iniciatíve aktívne vstúpil do slovenskej dramatiky spisovateľ Rudo Sloboda. Vyprofilovala sa od predstaviteľky lyrických a krehkých hrdiniek (Lujza – Úklady a láska – 1962, Ofélia – Hamlet – 1964, Hana – Hájnikova žena – 1965) k výraznej charakterovej herečke schopnej stvárniť rozporné ženské postavy bez zbytočného sentimentu (Fiokla Ivanovna – Ženba – 1968, Rosaura – Goldoniada – 1978, Šarlota – Višňový sad – 1984, Žena – Armagedon na Grbe – 1993). Svoje postavy dokáže rozohrať ako ambivalentné, viacvrstvové a nie celkom priehľadné. Jej hereckému naturelu sú najvlastnejšie tragikomické polohy, nadhľad smerujúci k hyperbolickému výrazu a polohy, ktoré môže postaviť na kontrastoch a kreovať ich do ostro rezaných kontúr postáv.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A