Vlasta Pačajová

sólistka baletu, šepkárka (85 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk 

A
A
A