UTOPIA/DYSTOPIA

A4 - priestor súčasnej kultúry

UTOPIA/DYSTOPIA

Vízia nádeje s temnou stránkou, krajina snov s apokalypsou na obzore. Prostredníctvom troch sól v imerzívnom prostredí skúma nové predstavenie psychologické dôsledky klimatických zmien na ľudí, ktorí ponesú najhoršie dôsledky procesov, ktoré neiniciovali a nad ktorými majú len malú alebo žiadnu kontrolu: na tých najmladších. Post-mileniáli sú osamelejší, depresívnejší a samovražednejší než ktorákoľvek predchádzajúca generácia, patria zároveň k najviac „traumatizovaným“ klimatickou zmenou a sú kľúčom k boju s ňou.

Anna Ádám je vizuálnou umelkyňou a performerkou. V jej tvorbe sa stierajú hranice medzi choreografiou, obrazom a objektom, pričom ústrednými výrazovými prvkami sú telo a pohyb. Annina práca prekračuje normatívne diskurzy, spochybňuje rodové hranice, systémy reprezentácie a štandardy krásy.

Predstavenie  je výsledkom skupinového rezidenčného pobytu Anny Ádám a kol.

Tvorivý tým:

Koncept, réžia, choreografia, vizuály A. Ádám, účinkujú „CRISIS BEFORE CRISIS“: J. Gaál, „Möbius“: E. M. González, “Who is the boss?”: R. P. Kiss, hudba B. Komjáthy, hudobný poradca D. Balin, svetelný dizajn J. Čech, produkcia J. F. Bouillon, Gray Box

Link: Viac informácií - tu

A
A
A