The Death of Mr. T

GAFFA

The Death of Mr. T

Otec, ty si najlepší.
Otec, aj najprísnejší.
Otec, každý vraví.
Otec, si láskavý.
(Michal Dočolomanský, František Hergott – Otec)

Vo väčšine moderných kultúr nachádzame jasné rozdelenie rodových rolí na spôsob archetypov Mars/Venuša. Táto definícia mala napomáhať zabezpečiť prežitie, na individuálnej, ako aj kolektívnej úrovni.
“Hlavným cieľom účelových rolí oboch rodičov bolo optimalizovať šance ich detí na prežitie a zaistiť im lepšie životy, než mali oni.“ (John Gray, Krize chlapectví). Postupnou dekonštrukciou konvenčného modelu maskulinity sa čoraz viac vynára otázka jej účelu, čo výrazne vplýva na vnútorné prežívanie jednotlivcov, ich vzťahy a z nich vyplývajúce rodinné väzby.

Tvorivý tým:

Koncept a réžia_PETER TILAJČÍK
Choreografia a pohybová spolupráca_ NIKOLETA RAFAELISOVÁ
Dramaturgia_DÁŠA ČIRIPOVÁ
Performeri a autori výtvarných konceptov_MARTIN HRVOL, ĽUBOŠ KOTLÁR, MARTINA MÄSIAROVÁ, MÁRIA ŠEVČÍKOVÁ
Texty_DÁŠA ČIRIPOVÁ, MARTIN HRVOL, ĽUBOŠ KOTLÁR, MARTINA MÄSIAROVÁ, MÁRIA ŠEVČÍKOVÁ, PETER TILAJČÍK, Judith Butler, Luigi Zoja, Susan Faludi, Ferdinand Petiška
Hudobná dramaturgia a Sound design_DOMINIK SUCHÝ
Kostýmy a plagát_ĽUBOŠ KOTLÁR
Light design_MARTIN HODOŇ

Link: Viac informácií - tu

 

A
A
A