Samotári

koncept, výtvarné riešenie a réžia: Tomáš Procházka

preklad: Martin Ondriska

dramaturgia a úprava: Andrea Bučková

audiovizuálna spolupráca: Marek Moučka, Michal Ďuriš

hudba: Ignacy Zalewski

produkcia: Lenka Görfölová, o.z. per. ART

grafika: Ján Skaličan

spolupráca: Kino Film Europe

 

Viac podrobností: https://www.facebook.com/zdruzeniePer.ART/

A
A
A