Bytie 2

Príchod Godota a Štúdio 12 

Bytie 2

Ivan Vyrypajev

Preklad: Eva Maliti Fraňová
Réžia: Petra Fornayová
Hrajú: Heidi Šinková, Vlado Zboroň
Scéna: Matej Gavula
Videoprojekcia: Boris Vitázek
Dramaturgia: Ján Šimko
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Partneri: Divadelný ústav, Literárny fond

http://www.studio12.sk/program?shift=1

A
A
A