NAVEKYAMEN (Stand-uP StanaP.)

Štátne divadlo Košice

Prvý stand-up košickej činohry.
Čo ak kňaz, ktorý ide dať posledné pomazanie, zablúdi do divadla? Navyše do košického divadla. Napokon, je to kňaz z košickej „okolice“. Odpusteniu však predchádza spoveď. Nakoľko je úprimná? A kto spovedá koho?

Autor: Martin Čičvák
Réžia: Martin Čičvák
Výprava: Martin Čičvák
Dramaturgia: Peter Himič

Účinkuje: Stanislav Pitoňák

Info: https://www.sdke.sk/sk/cinohra/martin-cicvak-navekyamen-stand-stanap

A
A
A