Medzi túžbou a smrťou

Katarína Brestovanská 

Medzi túžbou a smrťou

Koncept, performancia / Katarína Brestovanská
Dramaturgia / Jana Smokoňová
Hudba, performancia / Adam Dekan, Martin Iľanovský
Kostýmy / Petra Kovács
Scénografia / Lukáš Radošovský, Sebastián Komáček Texty / Katarína Brestovanská, Adam Dekan Jazyková korektúra / Zuzana Hojstričová
Hlasová príprava / Ivana Estrella

Viac podrobností: https://plast.dance/podujatie.php?lang=sk&id=586

A
A
A