Autonomy

A4 - priestor súčasnej kultúry

Autonomy

Sólové vizuálno – tanečné predstavenie je bodkou AUTO trilógie Kúdelovej tvorby.

“Neprerušuj svoje myšlienky slovami. Vojdi a usaď sa v tichu.”

Predstav si (pekuliárny) pohyb, myseľ a telo, ako objekty pozorovania a ohýbania, počuješ?

“Tento proces vs. dielo, je moje rezonujúce telo a moja tancujúca myseľ. Návaly rezonancií v rôznych častiach bytu, ako dlhodobý rituálny performatívny experiment, mi pomáhajú zachytávať prieniky medzi sebou ako tanečnicou a sebou ako človekom. Celý rok obsesívne skúmam a analyzujem vystreľovanie impulzov, ktoré moja myseľ produkuje. A telo prežíva.”

Autonomy je proces.
a je dielo o tvorbe diela. 

Je vlastnou terapiou, je učením sa a prijímaním vlastnej autonómnosti. 

Tvorivý tým:

Koncept, choreografia, text a tanec: S. Kúdeľová, Hudba a vizuál: B. Vitázek, Dramaturgia: Kúdeľová, Vitázek

Dramaturgia textu: Z. Husárová

Produkcia oz Chaosmos 

Link: Viac informácií - tu

 

 

A
A
A