Milan Ferko

spisovateľ, scenárista, dramatik, prekladateľ

(90 rokov od narodenia, zomrel 26. 11. 2010)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A