Janka Gabčová

operná speváčka, vysokoškolská pedagogička (115. výročie narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk 

A
A
A
.