Ján Haľama

Tancu sa venoval intenzívnejšie už od školských rokov. Hlbší záujem a zjavný talent ho napokon priviedli k štúdiu tanca na bratislavskom Konzervatóriu, ktoré absolvoval roku 1958. Po absolvovaní ho prijali za člena baletu do Slovenského národného divadla, na základe predpokladov a výsledkov ho už roku 1961 preradili za sólistu. Ihneď sa vypracoval  a v období 60. a 70. rokov sa zaradil k najpoprednejším profilujúcim sólistom baletu našej reprezentačnej scény.

Na javisku Slovenského národného divadla realizoval veľký počet postáv. V jeho možnostiach a schopnostiach spočívalo interpretačné ťažisko baletného a tanečného repertoáru, ktorý sa v SND realizoval počas jeho aktívnej činnosti. Veľkého spojenca mal v impozantnom zjave, vo fyzických dispozíciách, tanečnej kondícii, predovšetkým však vo veľmi spoľahlivej technickej úrovni vychádzajúcej z náročných základov klasického tanca, v neposlednom rade aj v postupne sa prehlbujúcich hereckých schopnostiach. Predurčovalo ho to k realizácií hlavných postáv a úloh vo veľmi rozmanitom repertoári známej klasiky (Princovia v Čajkovského baletoch Labutie jazero a Spiaca krásavica; Albert v Adamovej Giselle, Romeo v Prokofievovom balete Romeo a Júlia, ústredná pánska postava v baletnej kompozícií Chopiniana, Martin v Dvořakových Slovanských tancoch), ale aj vo veľmi rozmanitom repertoáre moderného svetového i domáceho baletu  a v tanečných komopozíciách na hudbu 20. storočia (Truffaldino v Burgahausenovom Sluhovi dvoch pánov, Chuligán v Šostakovičovom diele Dievča a chuligán, sólový part v Šostakovičovej Leningradskej symfónii, On v Gershwinovom Američanovi v Paríži). Jubilantovo vyzrievajúce interpretačné umenie a schopnosť dramatického výrazu sa neskôr pôsobivo zrkadlili vo viacerých charakterových  i negatívnych postavách (Rotbard v Čajkovkého Labuťom jazere, Girej v Glienvejovej Bachčasarajskej fontáne, Karenin v Ščedrinovej Anne Kareninovej, Šaman v Stravinského Svätení jari. Veľký ohlas vyvolávala jubilantova tanečná mierne groteskná charakterizačná bravúra v postave starej Simony v Heroldovom balete Márna opatrnosť.

Patrí k najpoprednejším tanečným umelcom, ktorí odovzdávali svoje bohaté skúsenosti adeptom tanca na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A