Ivan Lacika

historik umenia, dlhoročný pracovník Divadelného ústavu, Bratislava (80 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk 

A
A
A
.