Imrich Strelka

herec, režisér (30 rokov od skonania, narodený 12. 9. 1926)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A