Igor Rymarenko

bábkarský režisér, technológ (zomrel 14. 6. 2021), (95. výročie narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk 

A
A
A
.