Hana Gregorová

spisovateľka, ochotníčka, osvetová a kultúrna pracovníčka  (135. výročie narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A