Gerhard Auer

dirigent, pedagóg, hudobný skladateľ (nedožitých 95 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A