František Výrostko

Po absolvovaní Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1976) sa stal členom Divadla Slovenského národného povstania v Martine. Jeho kreácie sa vyznačujú kultivovaným slovným prejavom, pohybovou kultúrou a citom pre rytmus a význam slova aj akcie.

V prvých rokoch tvorby stvárňoval predovšetkým postavy mladých mužov: Ľvov (Ivanov, 1976), Ferdinand (Úklady a láska, 1977), Fraňo (Mariša, 1983), Busygin (Starší syn, 1983), či Jakub (Prelúdium v mol, 1984). Doménou Františka Výrostka sú najmä komediálne postavy, kde vie využiť svoj zmysel pre pointu, hyperbolu či pohybovú zručnosť – Vocilka (J.osef  Kajetan Tyl: Strakonický gajdoš, 1978), Petrík (Molière: Don Juan, 1980), Strnádka (Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobúk, 1981), Výborník (Aristofanes: Lysistrata, 1981), Demetrius (William Shakespeare: Sen noci svätojánskej, 1985) či Truffaldino (Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov, 1991), v ktorom bravúrne predviedol svoj zmysel pre gag, pointu, odstup ba aj akrobatické schopnosti.

 Z posledných komediálnych kreácii spomeňme postavy: Harryho (Divadelná komédia, 2012) a Developera (www.narodnycintorin.sk, 2012). Výrostkovo charakterizačné umenie suverénne dokáže oscilovať medzi viacerými vyhrotenými hereckými polohami – Borkin (Ivanov, 2006), Yvan (Kumšt, 2010), Bill Fordham (August na konci Ameriky, 2011) a Polonius (Hamlet, 2013).

Od roku 2008 je riaditeľom martinského divadla.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A