František Rell

režisér, dramaturg, prekladateľ, umelecký šéf opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (1959 – 1962), umelecký šéf a riaditeľ divadla Tatra Revue, Bratislava (1963 – 1970), (110. výročie narodenia)

A
A
A
.