Eva Blahová

Pochádza z významnej hudobnej rodiny – jej otec bol Dr. Janko Blaho - prvý slovenský profesionálny operný spevák. V roku 1968 absolvovala operný a koncertný spev u profesorky Anny Hrušovskej na VŠMU. V štúdiách pokračovala na Akademie fur Musik und darstellende Kunst vo Viedni v odbore piesňového a oratoriálneho spevu pod vedením prof. Roberta Scholluma, neskôr u profesora Ericha Werbu v Salzburgu. Hlasovo sa ukotvila ako mezzosopranistka. Ako operná speváčka sa predstavila na niekoľkých svetových scénach. 

V roku 1968 hosťovala v Drážďanskej opere. V Miláne pôsobila ako prvá učiteľka spevu zo Slovenska a viedla tu medzinárodný kurz pre spevákov z ôsmich krajín sveta. Úzko spolupracovala s dirigentom Danielom Ferrarim. Pedagogicky pôsobila v Japonsku, Južnej Kórei, USA, Kanade, Nemecku, Poľsku, Švajčiarsku, Holandsku, Česku aj vo Francúzsku a pravidelne viedla vo Viedni - Wiener Musik Seminar. Ako hlasový pedagóg pôsobila v Erfurtskej i v Salzburskej opere.
Učila 32 rokov na VŠMU v Bratislave, päť rokov na Akadémii Europe Mozart Foundation, tri roky pôsobila v Nórskej kráľovskej opere, štyri roky hosťovala na univerzite vo fínskom Turku. Profesne pôsobila od roku 2004 ako vysokoškolská profesorka – hlasová pedagogička aj  na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre vokálnej interpretácie a paralelne viedla magisterské štúdium pre rakúskych študentov z viedenských konzervatórií. Od roku 2011 - 2013 bola šéfkou operného súboru brnenského Národného divadla (Janáčková opera v Brne).

Je členkou rôznych porôt na medzinárodných súťažiach a prezidentkou Slovensko-kanadského hudobného fondu. Spolupracuje s nadáciou Olgy Havlovej, Antonína Dvořáka v Prahe, a s Nadáciou Help v Bratislave. Je členkou umeleckej rady festivalu Pražská jar a Národného divadla v Prahe a prezidentkou Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského.

 
Medzi jej žiakov patrí Magdaléna Kožená, Gustáv Beláček, Maria Hahn, Alina Gurinu, Martina Zadru, Lada Biriukovú, Tomoko Masudu a mnohí ďalší.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A