Elena Kotliarevská

sólistka opery - mezzosoprán (100 rokov od narodenia, zomrela 8. 4. 2004)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A