Podmienky poskytovania služieb Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu

Knižnica Divadelného ústavu poskytuje svoje služby v súlade s aktuálne platným režimom protipandemických opatrení. V čase od  10. januára 2022 pracuje v režime OP (očkovaní, prekonaní). 

Vzhľadom k tomu, že knižnica sídli v spoločných priestoroch s inými pracoviskami Divadelného ústavu, prosíme o rešpektovanie nasledujúcich podmienok poskytovania služieb:

  • čitatelia si dohodnú s pracovníčkami knižnice odovzdanie/prevzatie kníh mailom alebo telefonicky, 
  • informácie o knihách a publikáciách nájdete v našom online knižničnom katalógu na adrese ON-LINE katalóg - Zadanie otázky - Divadelný ústav Bratislava - katalóg Clavius (theatre.sk),
  • čitatelia si taktiež dohodnú čas a dátum odovzdania/ prevzatia kníh,
  • odovzdanie/prevzatie kníh sa uskutoční na vrátnici (prízemie budovy), v ktorej Divadelný ústav sídli,
  • pre vstup do budovy platia aktuálne platné hygienické opatrenia (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní). 

Kontakty:
Viera Sadloňová     viera.sadlonova@theatre.sk     02/ 20487 301
Dominika Tekelová    kniznica@theatre.sk         02/ 20487 301

Ďakujeme za pochopenie.

A
A
A
.