KØDEK

 

KØDEK – séria diskusií o rôznych témach z oblasti slovenského a zahraničného divadla, ktoré sa v priebehu rokov 2010 a 2011 konali v priestore Štúdia 12. Cieľom KØDEKu bolo obnoviť tradíciu pravidelných divadelných diskusií odborníkov na dané témy a priblížiť tak podnetnou formou diskusie aspekty a špecifiká divadelného sveta širšej verejnosti.

 

PREHĽAD VYDANÍ

kødek XIV (6. december 2011)
Téma: Divadelné vzdelávanie (vysoké umelecké školstvo)
Hostia: Dagmar Inštitorisová, Matúš Oľha, Svetlana Waradzinová; moderovala Jana Beňová
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 3. januára 2012 o 15.00.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 3/2012 (marec).

kødek XIII (12. október 2011)
Téma: Divadelné vzdelávanie (základné a stredné umelecké školstvo)
Hostia: Lucia Kovalčíková, Jozef Krasula, Karol Strážnický; moderovala Miriam Kičiňová
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 3. novembra 2011 o 19.05.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 1/2012 (január).

kødek XII špeciálne vydanie počas festivalu Dotyky a spojenia 2011 (24. jún 2011)
Téma: Dotyky a spojenia s Divadelným ústavom (k 50. výročiu založenia Divadelného ústavu)
Hostia: Vladimír Štefko, Martin Timko, František Výrostko; moderoval Juraj Kušnierik
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 8. septembra 2011 o 19.05.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 10/2011 (december).

kødek XI špeciálne vydanie počas festivalu Nová dráma 2011 (19. máj 2011)
Téma: STOKA: Z diaľky? (k 20. výročiu založenia divadla STOKA)
Hostia: Martina Ulmanová, Martin Ciel, Juraj Šebesta; moderovala Jana Beňová
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 7/2011 na s. 28-34.

kødek X (6. apríl 2011)
Téma: Môže byť slovenská opera svetová?
Hostia: Peter Dvorský, Lenka Horinková, Michaela Mojžišová; moderovala Tina Čorná
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 5. mája 2011 o 19.05.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 5/2011 na s. 26-32.

kødek IX (8. február 2011)
Téma: Preklad na (p)okraji divadla
Hostia: Elena Flašková, Juraj Šebesta, Ján Štrasser; moderovala Tina Čorná
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 10. marca 2011 o 19.05.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 3/2011.

kødek VIII (1. december 2010)
Téma: Od čoho je závislá nezávislá kultúra?
Hostia: Petra Fornayová, Janka Motyčková, Michal Somoš; moderovala Tina Čorná
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 5. januára 2011 o 16.00.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 1/2011 na s. 37-42.

kødek VII (6. október 2010)
Téma: Kreatívny (divadelný?) priemysel
Hostia: Zuzana Mrvová, Petra Zámečníková; moderoval Juraj Kušnierik
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 7. novembra 2010 o 16.00.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 10/2010, na s. 29-35.

kødek VI špeciálne pre festival Dotyky a spojenia v Martine (27. jún 2010)
Téma: Koho sa dotýka a čo spája martinský divadelný festival?
Hostia: Monika Michnová, Roman Polák, Vladimír Štefko; moderovala Tina Čorná
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 6. septembra 2010 o 19.05 a 12. septembra 2010 o 16.00.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený vo festivalovej prílohe časopisu kød 7/2010, na s. 24-33.

kødek V špeciálne pre festival Dotyky a spojenia v Martine (26. jún 2010)
Téma: Vnímajú divadlá tvorbu pre deti ako povinnosť alebo ako poslanie?
Hostia: Lenka Dzadíková, Róbert Mankovecký, Kamil Ziška; moderovala Tina Čorná
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 2. augusta 2010 o 19.05 a 8. augusta 2010 o 16.00.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený vo festivalovej prílohe časopisu kød 7/2010, na s. 12-23.

kødek IV (2. jún 2010)
Téma: Nové texty pre divadlá?
Hostia: Michal Ditte, Vladislava Fekete, Viktor Kollár; moderovala Tina Čorná
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 7. júna 2010 o 19.05 a 13. júna 2010 o 16.00.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 8/2010, na s. 35-41.

kødek III (7. apríl 2010)
Téma: Prečo dnes chodiť do divadla?
Hostia: Anna Grusková, Martin Kubran, Daniel Majling; moderovala Tina Čorná
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 3. mája 2010 o 19.05 a 9. mája 2010 o 16.00.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 6/2010, na s. 49-53.

kødek II (4. február 2010)
Téma: Divadelné ocenenia – potrebujeme ich?
Hostia: Oleg Dlouhý, Zuzana Mistríkova, Zuzana Uličianska; moderovala Tina Čorná
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 1. marca 2010 o 19.05.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 4/2010, na s. 16-23.

kødek I (2. december 2009)
Téma: Dokumentárne divadlo
Hostia: Rastislav Ballek, Elena Knopová, Ivan Ostrochovský; moderovala Zuzana Šimová
Rádio Devín odvysielalo záznam z diskusie 4. januára 2010 o 19.05 a 7. februára 2010 o 16.00.
Skrátený prepis diskusie bol uverejnený v časopise kød 2/2010, na s. 27-33

A
A
A
.