Zatvorené IC Prospero v dňoch 29. 5. a 1. 6. 2020

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás upozorniť, že IC Prospero bude v dňoch 29. 5. a 1. 6. 2020 zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.

A
A
A