Zatvorené IC Prospero od 29. 7. 2019 do 1. 8. 2019

Vážení zákazníci

Dovoľujeme si vás upozorniť, že IC Prospero bude od 29. 7. 2019 do 1. 8. 2019 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za porozumenie.

A
A
A