Výzva na prihlasovanie - 2023 INTERNATIONAL FESTIVAL OF ANCIENT GREEK DRAMA

Výzva na prihlasovanie na 26. ročník Medzinárodného festivalu antickej gréckej drámy.

TERMÍN FESTIVALU: jún 2023 -  august 2023

MIESTO KONANIA: Cyprus – Nikózia, Limassol, Paphos

PODMIENKY ÚČASTI: www.greekdramafest.com

DOKEDY SA PRIHLÁSIŤ: do 3. februára 2023

Vo festivalovom programe budú prezentované tituly autorov antického Grécka, založené na originálnych dramatických predlohách tragédií a komédií.

Vybrané inscenácie budú prezentované na amfiteátroch v Nikózii, v Limassole a Paphose.

Prihlasovací formulár nájdete na stránke www.greekdramafest.com

@greekdramafest

medzinárodný festival antickej gréckej drámy

A
A
A
.