Výzva na prihlasovanie - 29. FESTIVAL EKOLOGICKÉHO DIVADLA PRE DETI A MLÁDEŽ

Báčska Palanka, Srbsko

24. – 27. augusta 2023

Na útese

Festival ekologického divadla pre deti a mládež s témou Na útese aktuálne spustil možnosť prihlásenia predstavení, ktoré budú súčasťou 29. ročníka. Festival sa uskutoční od 24. do 27. augusta 2023 v Báčskej Palanke.

Pozvanie platí pre všetky profesionálne divadlá pre deti a mládež. Prihlášky na 29. ročník festivalu posielajte do 5. februára 2023.

Prečo Na útese?

Festival ekologického divadla pre deti a mládež v poslednom ročníku svojej tretej dekády cez svoju pozíciu a skúsenosti skúma, ako sa k divadlu pre deti a mládež stavia mesto, krajina, región a svet. To všetko s cieľom upriamiť pozornosť na nedostatok stanovísk, stratégie a starostlivosti o programy pre deti a mládež v Srbsku. 

Zhromažďovaním významných umelcov tak obracia pozornosť aj na odvahu autorov, ktorí tvoria na útese tejto hranice. Táto oblasť je marginalizovaná najmenšími finančnými príspevkami, chýba jej jasná definícia divadla pre deti a mládež v stratégiách a zákonoch, centralizácia aj tých najmenších finančných výdavkov a starostlivosti, ako aj nedostatok špecializovaného vzdelávania v oblasti umenia pre deti a mládež. Umelci však tvoria progresívne, snažia sa priniesť nové, súčasné a odvážne divadlo pre deti a mládež. Napriek všeobecnej marginalizácii sa divadlo pre deti a mládež môže pýšiť modernými východiskami, ktoré skúma, či už formou alebo obsahom, a tým, že do svojej práce zapája aj kolegov z iných či úzko príbuzných oblastí, čím sa proces a produkt stáva interdisciplinárnym a medzisektorovým. Sledujúc deti a mládež a ich potreby, ich spôsob, akým sú v kontakte s dobou, v ktorej vyrastajú a výzvami, ktorým čelia, títo umelci nepodceňujú svoje publikum. 

Napriek tomu sa im stále nedostáva dostatočná mediálna viditeľnosť, prestíž, finančný prospech a zadosťučinenie, aké by si zaslúžili. Tieto témy sú stále zanedbávané, menej významné či nepostrehnuteľné, z čoho vyplýva, že deti nie sú natoľko dôležité, aby sa čas, priestor a financie nasmerovali k ich duchovnému a duševnému rozvoju, aj keď existujú tvrdenia, ktoré hovoria opak. Umelci pôsobiaci v oblasti scénického umenia pre deti a mládež, najmä tí, ktorí tvoria mimo hlavných centier diania, pracujú v neviditeľných priestoroch oklieštených limitmi, zákazmi, obmedzeniami, odmietnutiami. Cítia sa, akoby boli tlačení na maximum, stojac na útese symbolicky reprezentujúcom ich úspech a ambície, ale aj neschopnosť urobiť ďalší krok. Hovoriť o tom a dať priestor tým, ktorí ho majú najmenej, no zaslúžia si ho najviac, je primárnym cieľom festivalu. 

FEP svoj 29. ročník venuje skúmaniu foriem, odvážnych tém a odvážnych ľudí, pretože Festival ekologického divadla pre deti a mládež po 28 rokoch boja o svoju existenciu najlepšie chápe, čo znamená tvoriť na okraji. Uvidíme sa na útese – to, čo leží za ním, je buď obrovský priestor, alebo vôbec nič.

POŽIADAVKY:

  • Hry sú určené pre deti a mládež;
  • Hry hrajú profesionáli;
  • Oprávnený je každý typ divadelného predstavenia (bábkové predstavenie, herecké predstavenie, choreografie, tieňové divadlo, objektové divadlo, /ne/verbálne predstavenia, muzikály...).

Prednosť budú mať nasledovné:

  • Predstavenia na témy ekológia, duševné zdravie detí a mládeže, práva detí a mládeže, zaobchádzanie s inými a odlišnými;
  • Predstavenia skúmajúce formy ako interaktívne divadlo, ďalej divadlo participatívne, hybridné, imerzívne, ambientné, digitálne atď.;
  • Predstavenia využívajúce moderné technológie, objektové divadlo, trvalo udržateľné materiály alebo hranie v exteriéri;
  • Predstavenia skúmajúce oblasť ekológie procesov a smerujúce k udržateľnosti a jej transformácii pre divadlo;
  • Komorné predstavenia a predstavenia menších rozsahov.

 

Prihlasovací formulár a ďalšie informácie nájdete tu: https://www.fep.org.rs/29fep-contest.html.

A
A
A
.