Výzva na prihlasovanie Granty na cestovné a ubytovanie na priebežné a ďalšie vzdelávanie v tanečnej pedagogike

Výzva na podávanie žiadostí sa začína 10. januára 2023 a končí sa 7. februára 2023.

Nemecký tanečný zväz (Dachverband Tanz Deutschland) vyzýva na podávanie žiadostí o granty na cestovné a ubytovanie na priebežné a doškoľovacie kurzy tanečnej pedagogiky. Cieľom cestovných a ubytovacích grantov je uľahčiť mimoodbornú účasť na kurzoch ďalšieho vzdelávania v Nemecku, ktoré trvajú dlhšie časové obdobie (niekoľko dní alebo víkendov), majú dlhodobý vplyv, ako napríklad kurzy ďalšieho vzdelávania poskytované profesijnými združeniami a odbornými školami.

Výzva je zameraná na ľudí pracujúcich vo všetkých oblastiach pohybu a tanca, ktorí by chceli absolvovať dlhšie kontinuálne a doškoľovacie kurzy v oblasti tanečnej pedagogiky a vzdelávania. Všetci odborníci v tanečnom sektore v Nemecku a Európe sa môžu prihlásiť a žiadosti môžu byť predložené v nemčine alebo angličtine.

Priebežné a ďalšie školenia je možné absolvovať od 1. februára 2023 do 31. decembra 2023 a musia sa konať v Nemecku.

 

Porotný proces a kritériá výberu

O prihláškach rozhodne porota troch odborníkov na tanečnú pedagogiku a tanečnú výchovu. Kritériá výberu sú: odborná kvalifikácia, angažovanosť v tanečnom vzdelávaní, potreba a vhodnosť dlhodobejšieho doškoľovacieho kurzu (min. 2 termíny od februára do decembra 2023).

Prihlášky budú prioritne hodnotené s ohľadom na určité aspekty, napr.:

• Podania od žiadateľov žijúcich vo vidieckych oblastiach, ktorí musia cestovať do mestských aglomerácií;

• Európania (predovšetkým z východnej Európy), ktorí musia cestovať do Nemecka, aby tam absolvovali kontinuálny alebo ďalší vzdelávací kurz, ktorý nie je dostupný v ich lokalite;

• Ľudia, ktorí si inak nemôžu dovoliť priebežné a ďalšie vzdelávanie;

• Ľudia, ktorí môžu preukázať dobrovoľnú, občiansku, sociálnu, ekologickú alebo pedagogickú angažovanosť alebo zapojenie sa do klubov a združení.

Spolu s prihláškou je potrebné predložiť popis vlastnej tanečnej pedagogickej práce/tanečného vzdelania, stručný životopis (s kvalifikáciou) a motivačný list s podrobnejšími informáciami o vyššie uvedených aspektoch.

Príspevky na cestovné a ubytovanie na kontinuálne a doškoľovacie kurzy v Nemecku budú poskytnuté na pomerovom základe až do výšky vypočítaných nákladov, maximálne však celkovo 1 300 eur. Z dôvodov environmentálnej udržateľnosti nebudú financované žiadne lety kratšie ako 7 hodín. Výpočet cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie by mal byť uvedený v žiadosti. (Žiadatelia nemôžu žiadať o denné diéty.)

Prihlášky je potrebné podávať prostredníctvom online formulára na adrese: https://www.dachverband-tanz.de/en/projects/current-projects/travel-grants-ongoing-and-further-training-dance-pedagogy

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výzvy na predkladanie žiadostí, ohľadom pomoci alebo riešenia komplikácií pri prihlasovaní sa, kontaktujte priamo Nemecký tanečný zväz – pani Friederike Kloss prostredníctvom e-mailu: f.kloss@dachverband-tanz.de.

A
A
A
.