Výberové konanie na umeleckého šéfa/umeleckú šéfku

Divadlo Jána Palárika v Trnave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Riaditeľ/riaditeľka umeleckého úseku (umelecký šéf/umelecká šéfka).

Termín doručenia podkladov je 10.3.2023. 

Viac informácií o pracovnej pozícii, o požiadavkách na uchádzačov aj o procese výberového konania nájdete na webovej stránke: 

Výberové konanie na umeleckého šéfa/umeleckú šéfku

A
A
A
.