Zatvorené Prospero v dňoch 28. a 31. augusta 2020

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás upozorniť, že Prospero bude v dňoch 28. a 31. augusta 2020 zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.

A
A
A