Prevencia voči šíriacemu sa koronavírusu COVID-19

V súvislosti s odporúčaním Ministerstva kultúry Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré opatrenia  individuálnej a kolektívnej ochrany v súvislosti s prevenciou voči koronavírusu COVID-19.

  1. Žiadame všetkých zamestnancov a rovnako návštevníkov Divadelného ústavu, aby pri vstupe do budovy na vrátnici vykonali dezinfekciu rúk poskytnutými prostriedkami.
  2. Žiadame všetkých zamestnancov Divadelného ústavu, aby si prečítali odporúčania v súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu COVID-19, ktorú vypracovala firma FALCK A/S,  ktorá pre Divadelný ústav zabezpečuje Pracovnú zdravotnú službu. Pokyny sa nachádzajú na nástenkách na medziposchodí, 1. a 2. poschodí budovy na Jakubovom námestí, kde sídli Divadelný ústav.
  3. Zároveň žiadame tak návštevníkov ako aj  zamestnancov Divadelného ústavu, aby sa nezúčastňovali na verejných podujatiach, pokiaľ sa vrátili z rizikových oblastí v priebehu posledných 14 dní, alebo pokiaľ vykazujú príznaky ochorenia.
  4. Všetky plánované zahraničné cesty je potrebné priebežne vyhodnocovať v zmysle cestovných odporúčaní na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR . Kontakt na Call centrum ÚVZ je 0917/426 075, e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKÚTNEHO RESPIRAČNÉHO SYNDRÓMU SPÔSOBENÉHO NOVÝM KORONAVÍRUSOM 2019-nCoV

A
A
A