Pracovná ponuka: BIBLIOGRAF - DOKUMENTÁTOR

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz  na pracovnú pozíciu:

Bibliograf - dokumentátor


Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a dohodou

 

Náplň práce:

1. Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracovávanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na odbornej úrovni, regionálnej úrovni alebo krajskej úrovni.
2. Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracovávanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov. Priebežné počítačové spracovanie bibliografie určenej tlače.
3. Poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií. 
4. Zodpovednosť za realizáciu a budovanie bibliografických rešeršných služieb organizácie, systematické zhromažďovanie a dopĺňanie katalógov Slovenskej národnej bibliografie, zhromažďovanie predpisov a celoštátnych noriem na zapisovanie a spracúvanie bibliografie.

Požiadavky na zamestnanca:

- vysokoškolské vzdelanie v odbore knižničná a informačná veda,
odborná prax – minimálne 2 roky, 
znalosť anglického jazyka – aktívne, 
systematická práca s knižničným informačným systémom IS CLAVIUS nevyhnutná,
- bezúhonnosť, samostatnosť, komunikatívnosť, orientácia v starších tlačovinách a 
periodikách
- užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft 
PowerPoint

Informácia pre uchádzačov:

Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je: 16. 4. 2021.

Predpokladaný termín konkurzu: koncom apríla 2021

Kontaktná osoba:

PhDr. Diana Selecká
Tel.: 02/20487102
E-mail: diana.selecka@theatre.sk

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme! 

A
A
A