Oznam o zatvorení knižnice a bádateľňe

Milé čitateľky a čitatelia,

Knižnica Divadelného ústavu je od 6. júla do 4. septembra 2022 zatvorená. Knihy môžete vrátiť po telefonickom alebo mailovom dohovore s pracovníčkami knižnice.

Bádateľňa/študovňa Divadelného ústavu je takisto od 6. júla do 4. septembra 2022 zatvorená.

Tešíme sa na pravidelné stretnutia opäť v novej divadelnej sezóne.  

A
A
A
.