Knižnica, študovňa, Štúdio 12 a IC Prospero zatvorené do 31.3.2020

Na základe opatrení individuálnej a kolektívnej ochrany v súvislosti s prevenciou voči koronavírusu a ochoreniu COVID-19, odporúčaniami Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Bratislavského samosprávneho kraja a firmy Falck A/S, ktorá pre Divadelný ústav zabezpečuje Pracovnú zdravotnú službu, s okamžitou platnosťou prestáva Divadelný ústav poskytovať služby verejnosti Špeciálnej knižnice, Študovne DÚ a IC PROSPERO DÚ, ktoré zostanú zatvorené pre verejnosť do 31. 3. 2020. S okamžitou platnosťou rušíme všetky podujatia a skúšky v Štúdiu 12 Divadelného ústavu do 31. 3. 2020.

Za porozumenie ďakujeme.

A
A
A