Bádateľňa a videotéka budú opäť otvorené pre verejnosť od 2. 6. 2020 – v rámci bezpečnostného režimu vo vybraných dňoch

Vážení bádatelia,

v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19 budú bádateľňa a videotéka Divadelného ústavu sprístupnené verejnosti v obmedzenom režime od 2. júna 2020, a to:

Bádateľňa každý utorok a štvrtok od 9:00 do 15:00 hod.

Videotéka každý pondelok a piatok od 9:00 do 15:00 hod.

Venujte prosím pozornosť a dôsledne si prečítajte Hygienické opatrenia pri obmedzenej prevádzke archívu, múzea a dokumentácie Divadelného ústavu.

Pre prezenčné štúdium archívnych a dokumentačných materiálov  je nutné dodržať nasledovný postup:

 1. Pri návšteve bádateľne a videotéky je nutné priniesť vyplnený Dotazník návštevníka pred vstupom do bádateľne a videotéky.
 2. Pred návštevou bádateľne a videotéky je nutné dohodnúť si presný termín návštevy (deň a časový rozsah prezenčného štúdia) a predmet štúdia (vzhľadom k štvor až päťdňovej karanténe prezenčne poskytnutých materiálov nemusia byť požadované súbory aktuálne dostupné).
  Pre štúdium archívnych dokumentov cez e-mailovú adresu katarina.svabikova@theatre.sk alebo na tel. č. 02/204 87 310
  Pre štúdium materiálov z dokumentačných zbierok cez emailovú adresu frederika.cujova@theatre.sk alebo na tel. č. 02/204 87 307, 02/204 87 350
  Pre štúdium materiálov z Múzea Divadelného ústavu cez emailovú adresu adam.krizan@theatre.sk alebo na tel. č. 02/ 20487 303
  Pre návštevu videotéky cez emailovú adresu barbora.gvozdjakova@theatre.sk alebo na tel. č. 02/204 87 308
 3. Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať zodpovedného pracovníka Divadelného ústavu (minimálne s 24-hodinovým predstihom).
 4. Vstup a pobyt návštevníka v bádateľni a videotéke je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia.

HYGIENICKÉ OPATRENIA PRI OBMEDZENEJ PREVÁDZKE ARCHÍVU,  MÚZEA  A DOKUMENTÁCIE DIVADELNÉHO ÚSTAVU

A
A
A