Knihy mesiaca máj

knihy mesiaca máj

 

Už o niekoľko dní sa začne festival NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2022. Predstavíme na ňom tri knihy, ktoré súvisia s festivalom.

Tentokrát máme ako "knihu mesiaca" až tri knihy. Všetky tri sú totiž súčasťou festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA. Výnimočné je aj to, že na festivale privítame autorov:

Falka Richtera, patróna 18. ročníka festivalu

Nataliu Vorožbyt, ukrajinskú dramatičku, ktorá s tiež zúčastní na slávnostnom otvorení. Jej knihu uvedieme v rámci netradičného čítania ukrajinských hier.

V Rakúskom kultúrnom fóre dostane priestor naša kniha Rakúska dráma.

Na všetkých troch podujatiach k týmto trom knihám budú knihy so zľavou. Tešíme sa na vás v Štúdiu 12 a v Rakúskom kultúrnom fóre.

Viac na: https://www.novadrama.sk

A
A
A
.