Borodáč alebo Tri sestry

Štátne divadlo Košice

Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž: Borodáč alebo Tri sestry

Inscenácia s názvom Borodáč je súčasťou osláv 100. výročia profesionálneho divadla na Slovensku. Janko Borodáč patrí k dôležitým zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadla a je nerozlučne spätý so vznikom SND ale i so Štátnym divadlom Košice. Turbulentný profesionálny, ale i osobný život je dôležitým pohľadom na dejiny slovenského divadla, na politiku, na myslenie o kultúre, na uvažovanie o etike i estetike medzi rokmi 1920 až 1980. Janko Borodáč mal výrazný vplyv na vývoj a smerovanie slovenského divadla, stal sa súčasťou dôležitých politických zlomov. Jeho životný príbeh nie je len príbehom umelca, ale aj muža a pedagóga. Je strojcom a nositeľom dedičstva, s ktorým sa musela vysporiadať každá divadelná generácia. Konečne aj tá naša.

Pôvodnú hru vytvoria slovenskí autori Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž. Každý z nich je zástupca rôznej generácie i poetiky, a preto prinesú aj rôzne pohľady na osobnosť tak kľúčovú, dramatickú ale i kontroverznú. Bude to návrat ku koreňom, bude to návrat k divadlu, bude to návrat k vzťahom. 

Touto inscenáciou Štátne divadlo Košice pokračuje v dramaturgickej línii, v ktorej skúma dejiny mesta a miesta i osobností Košíc.

Réžia: Júlia Rázusová
Odborný konzultant: Peter Himič, Karol Mišovic
Scéna a kostýmy: Markéta Plachá
Hudba: Michal Paľko
Dramaturgia: Miriam Kičiňová, Peter Himič
Koncept  a úprava: Júlia Rázusová

Link: https://www.sdke.sk/sk/cinohra/karol-horak-michal-ditte-michal-balaz-borodac-alebo-tri-sestry

A
A
A