Zuzana Borhyová-Kleinová

Pohybové nadanie priviedlo Zuzanu Borhyovú-Kleinovú veľmi skoro k tancu. K baletu ju prilákala a zoznamovala sa s ním v atmosfére vynikajúcich celoštátnych (československých) úspechov vtedy úplne mladého baletného súboru košického Národného divadla (dnes Štátne divadlo), ktoré boli dielom vynikajúcich osobností vtedajšieho československého baletu Rudolfa Macharovského a Miroslava Kůru. Už ako pätnásťročná sa roku 1949 stala elévkou, roku 1951 riadnou členkou baletného zboru. Bohaté skúsenosti ju napokon roku 1966 priviedli na post sólistky, na ktorom zotrvala až do svojho odchodu na dôchodok roku 1991. Dlho interpretovala repertoár lyrickejšieho charakteru neskôr v spolupráci s choreografom a dlhoročným vedúcim košického baletu Stanislavom Remanom sa jej kreácie obohacovali aj o možnosti charakterovej a výrazovej tanečnice.

Dlhoročnou, aktívnou a spoľahlivou tanečnou tvorbou sa zaslúžila o rozvoj košického baletu a upevňovanie jeho profesionálnej úrovne. V rokoch 1967 – 1968 pôsobila v súbore Reimundtheater vo Viedni.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A